ورود به سایت
نام کاربری (شماره موبایل):
ورود | عضویت
Akay Kavşağı Acilis

کنسرت ماهسون در افتتاحیه تونل آکای

(سال انتشار : 2001)
کشور : ترکیه
  • موجودی: (اتمام موجودی! )
Akay Kavşağı Acilis'de Mahsun Kırmızıgül Konseri 2001

7500000 ریال - 4500000 ریال

43 بازدید
  |     |     |     |  
نام کنسرت (فارسی): افتتاحیه تونل آکای
نام کنسرت (ترکی): Akay Kavşağı Acilis
نام کشور: ترکیه
نام شهر: آنکارا
سال برگزاری: 2001
نام شبکه:
01 - گلخانه

02 - کجائلی

03 - سکریا

04 - دیاربکر

05 - باکرکوی

06 - ماناوگات

07 - بودروم

08 - آدانا

09 - بودروم

10 - ازمیر

11 - مالاتیا

12 - قازیانتپ

13 - الازیغ

14 - افیون

15 - سینوپ

16 - برلین

17 - فرانکفورت

18 - اشتوتگارت

19 - به نفع بنیاد قلب ترکیه

20 - بینگول

21 - بوخوم

22 - وینا

23 - زوریخ

24 - شب شمارش آرای لاتاری

25 - بودروم

26 - ترانه های صدساله

27 - افتتاحیه تونل آکای

28 - شمارش آرای لاتاری

29 - تکیروا

30 - شمارش آرای لاتاری

31 - به یاد باریش مانچو

32 - ترانه های صدساله

33 - میدان تقسیم

34 - ترانه های صدساله

35 - باتمن

36 - کنسرت

37 - کنسرت

38 - نوروز دیاربکر

39 - باکو

40 - باکو

41 - هانوور

42 - شانی اورفا

43 - روملی حیصاری

44 - سیواس گولووا

45 - استانبول

46 - بودروم

47 - بودروم

48 - بودروم

49 - بودروم

50 - هتل کئوپس بودروم

51 - کنسرت

52 - کنسرت

53 - دیدیم

54 - دانشگاه قبرس

55 - فستیوال زیبا

56 - انشده

57 - کنسرت

58 - باکو

59 - کنسرت

60 - کنسرت

61 - هانوور

62 - کنسرت

63 - کنسرت

64 - وینا

65 - پاریس

66 - زوریخ

67 - فرانکفورت

68 - کپنهاگ

69 - برلین

70 - آلمان

71 - برمن

72 - کنسرت

73 - یو ال ام 1

74 - یو ال ام 2

75 - ایزمیت کجائیل فوار

76 - باشگاه تقسیم بوخوم

77 - تشدلن

78 - آلمان

79 - تئاتر سبز باکو

80 - دانشگاه بیکنت

81 - مسابقه پله های طلائی

82 - ترانه های عاشقانه

83 - شب سال نو

84 - فضای باز کُروچشمه

85 - رستوران گالا

86 - باکو

%40 تخفیف
1 - کنسرت ماهسون گلخانه
1 - Gülhane Konseri (1993)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
2 - کنسرت ماهسون کجائلی
2 - Kocaeli Konseri (1995)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
3 - کنسرت ماهسون سکریا
3 - Sakarya Konseri (1997)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
4 - کنسرت ماهسون دیاربکر
4 - Diyarbakır Konseri (1998)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
5 - کنسرت ماهسون باکرکوی
5 - Bakırköy Konseri (1998)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
6 - کنسرت ماهسون ماناوگات
6 - Manavgat Konseri (1998)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
7 - کنسرت ماهسون بودروم
7 - Bodrum Konseri (1998)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
8 - کنسرت ماهسون آدانا
8 - Adana Konseri (1998)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
9 - کنسرت ماهسون بودروم
9 - Bodrum Konseri (1998)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
10 - کنسرت ماهسون ازمیر
10 - İzmir Konseri (1998)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
11 - کنسرت ماهسون مالاتیا
11 - Malatya Konseri (1998)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
12 - کنسرت ماهسون قازیانتپ
12 - Gaziantep Konseri (1999)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
13 - کنسرت ماهسون الازیغ
13 - Elazığ Konseri (1999)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
14 - کنسرت ماهسون افیون
14 - Afyon Konseri (1999)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
15 - کنسرت ماهسون سینوپ
15 - Sinop Konseri (1999)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
16 - کنسرت ماهسون برلین
16 - Berlin Konseri (1994)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
17 - کنسرت ماهسون فرانکفورت
17 - Frankfort Konseri (1999)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
18 - کنسرت ماهسون اشتوتگارت
18 - Stuttgart Konseri (2000)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
19 - کنسرت ماهسون به نفع بنیاد قلب ترکیه
19 - Türk Kalp Vakfı Konseri (2000)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
20 - کنسرت ماهسون بینگول
20 - Bingöl Konseri (2000)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
21 - کنسرت ماهسون بوخوم
21 - Bochum Konseri (2000)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
22 - کنسرت ماهسون وینا
22 - Vienna Konseri (2000)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
23 - کنسرت ماهسون زوریخ
23 - Zürih Konseri (2000)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
24 - کنسرت ماهسون شب شمارش آرای لاتاری
24 - Sayısal Gece Konseri (2000)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
25 - کنسرت ماهسون بودروم
25 - Bodrum Konseri (2000)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
26 - کنسرت ماهسون ترانه های صدساله
26 - Yüzyılın Türküleri Konseri (2001)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
27 - کنسرت ماهسون افتتاحیه تونل آکای
27 - Akay Kavşağı Acilis Konseri (2001)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
28 - کنسرت ماهسون شمارش آرای لاتاری
28 - Sayısal Gece Konseri (2001)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
29 - کنسرت ماهسون تکیروا
29 - Tekirova Konseri (2002)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
30 - کنسرت ماهسون شمارش آرای لاتاری
30 - Sayısal Gece Konseri (2002)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
31 - کنسرت ماهسون به یاد باریش مانچو
31 - Barış Manço Anısına Konseri (2002)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
32 - کنسرت ماهسون ترانه های صدساله
32 - Yüzyılın Türküleri Konseri (2002)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
33 - کنسرت ماهسون میدان تقسیم
33 - Taksim Meydanı Konseri (2002)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
34 - کنسرت ماهسون ترانه های صدساله
34 - Yüzyılın Türküleri Konseri (2003)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
35 - کنسرت ماهسون باتمن
35 - Batman Konseri (2003)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
36 - کنسرت ماهسون کنسرت
36 - concert Konseri (2003)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
37 - کنسرت ماهسون کنسرت
37 - concert Konseri (2003)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
38 - کنسرت ماهسون نوروز دیاربکر
38 - Diyarbakır Newroz Konseri (2004)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
39 - کنسرت ماهسون باکو
39 - Baku Konseri (2004)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
40 - کنسرت ماهسون باکو
40 - Bakü Konseri (2004)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
41 - کنسرت ماهسون هانوور
41 - Hannover Konseri (2005)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
42 - کنسرت ماهسون شانی اورفا
42 - Şanlıurfa Konseri (2005)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
43 - کنسرت ماهسون روملی حیصاری
43 - Rumeli Hisari Konseri (2005)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
44 - کنسرت ماهسون سیواس گولووا
44 - Sivas Gölova Konseri (2005)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
45 - کنسرت ماهسون استانبول
45 - Istanbul Konseri (2006)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
46 - کنسرت ماهسون بودروم
46 - Bodrum Konseri (2006)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
47 - کنسرت ماهسون بودروم
47 - Bodrum Konseri (2006)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
48 - کنسرت ماهسون بودروم
48 - Bodrum Konseri (2006)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
49 - کنسرت ماهسون بودروم
49 - Bodrum Konseri (2006)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
50 - کنسرت ماهسون هتل کئوپس بودروم
50 - Bodrum Keops Konseri (2006)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
51 - کنسرت ماهسون کنسرت
51 - concert Konseri (2006)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
52 - کنسرت ماهسون کنسرت
52 - concert Konseri (2006)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
53 - کنسرت ماهسون دیدیم
53 - Didim Konseri (2006)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
54 - کنسرت ماهسون دانشگاه قبرس
54 - Kibris Universitesi Konseri (2006)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
55 - کنسرت ماهسون فستیوال زیبا
55 - Güzel Festivali Konseri (2007)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
56 - کنسرت ماهسون انشده
56 - Enschede Konseri (2007)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
57 - کنسرت ماهسون کنسرت
57 - concert Konseri (2007)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
58 - کنسرت ماهسون باکو
58 - Bakü Konseri (2007)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
59 - کنسرت ماهسون کنسرت
59 - concert Konseri (2007)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
60 - کنسرت ماهسون کنسرت
60 - concert Konseri (2007)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
61 - کنسرت ماهسون هانوور
61 - Hanover Konseri (2007)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
62 - کنسرت ماهسون کنسرت
62 - concert Konseri (2007)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
63 - کنسرت ماهسون کنسرت
63 - concert Konseri (2007)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
64 - کنسرت ماهسون وینا
64 - Vienna Konseri (2007)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
65 - کنسرت ماهسون پاریس
65 - Paris Konseri (2007)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
66 - کنسرت ماهسون زوریخ
66 - Zürih Konseri (2007)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
67 - کنسرت ماهسون فرانکفورت
67 - Frankfort Konseri (2007)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
68 - کنسرت ماهسون کپنهاگ
68 - Copenhage Konseri (2007)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
69 - کنسرت ماهسون برلین
69 - Berlin Konseri (2007)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
70 - کنسرت ماهسون آلمان
70 - Alman Konseri (2007)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
71 - کنسرت ماهسون برمن
71 - Bremen Konseri (2007)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
72 - کنسرت ماهسون کنسرت
72 - concert Konseri (2007)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
73 - کنسرت ماهسون یو ال ام 1
73 - Almanya Ulm 1 Konseri (2007)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
74 - کنسرت ماهسون یو ال ام 2
74 - Almanya Ulm 2 Konseri (2007)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
75 - کنسرت ماهسون ایزمیت کجائیل فوار
75 - Izmit Kocaeli Fuar Konseri (2007)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
76 - کنسرت ماهسون باشگاه تقسیم بوخوم
76 - Club Taksim Bochum Konseri (2007)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
77 - کنسرت ماهسون تشدلن
77 - Taşdelen Konseri (2007)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
78 - کنسرت ماهسون آلمان
78 - Germany Konseri (2007)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
79 - کنسرت ماهسون تئاتر سبز باکو
79 - Bakü Yeşil Tiyatro Konseri (2008)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
80 - کنسرت ماهسون دانشگاه بیکنت
80 - Beykent Üniversitesi Konseri (2008)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
81 - کنسرت ماهسون مسابقه پله های طلائی
81 - Altın Adımlar Konseri (2008)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
82 - کنسرت ماهسون ترانه های عاشقانه
82 - Aşkın şarkıları Konseri (2009)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
83 - کنسرت ماهسون شب سال نو
83 - Yılbaşı Konseri (2022)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
84 - کنسرت ماهسون فضای باز کُروچشمه
84 - Kuruçeşme Konseri (2022)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
85 - کنسرت ماهسون رستوران گالا
85 - Gala Yalıkavak Konseri (2022)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
86 - کنسرت ماهسون باکو
86 - Baku Konseri (2023)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
لیست تمام کنسرت های ماهسون کرمزیگول
شماره نام کنسرت (فارسی) نام کنسرت (ترکی) سال انتشار تخفیف موجودی قیمت (ریال) توضیحات تعداد انتخاب
86 کنسرت باکو Baku 2023 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
85 کنسرت رستوران گالا Gala Yalıkavak 2022 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
84 کنسرت فضای باز کُروچشمه Kuruçeşme 2022 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
83 کنسرت شب سال نو Yılbaşı 2022 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
82 کنسرت ترانه های عاشقانه Aşkın şarkıları 2009 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
81 کنسرت مسابقه پله های طلائی Altın Adımlar 2008 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
80 کنسرت دانشگاه بیکنت Beykent Üniversitesi 2008 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
79 کنسرت تئاتر سبز باکو Bakü Yeşil Tiyatro 2008 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
78 کنسرت آلمان Germany 2007 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
77 کنسرت تشدلن Taşdelen 2007 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
76 کنسرت باشگاه تقسیم بوخوم Club Taksim Bochum 2007 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
75 کنسرت ایزمیت کجائیل فوار Izmit Kocaeli Fuar 2007 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
74 کنسرت یو ال ام 2 Almanya Ulm 2 2007 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
73 کنسرت یو ال ام 1 Almanya Ulm 1 2007 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
72 کنسرت کنسرت concert 2007 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
71 کنسرت برمن Bremen 2007 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
70 کنسرت آلمان Alman 2007 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
69 کنسرت برلین Berlin 2007 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
68 کنسرت کپنهاگ Copenhage 2007 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
67 کنسرت فرانکفورت Frankfort 2007 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
66 کنسرت زوریخ Zürih 2007 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
65 کنسرت پاریس Paris 2007 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
64 کنسرت وینا Vienna 2007 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
63 کنسرت کنسرت concert 2007 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
62 کنسرت کنسرت concert 2007 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
61 کنسرت هانوور Hanover 2007 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
60 کنسرت کنسرت concert 2007 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
59 کنسرت کنسرت concert 2007 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
58 کنسرت باکو Bakü 2007 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
57 کنسرت کنسرت concert 2007 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
56 کنسرت انشده Enschede 2007 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
55 کنسرت فستیوال زیبا Güzel Festivali 2007 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
54 کنسرت دانشگاه قبرس Kibris Universitesi 2006 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
53 کنسرت دیدیم Didim 2006 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
52 کنسرت کنسرت concert 2006 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
51 کنسرت کنسرت concert 2006 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
50 کنسرت هتل کئوپس بودروم Bodrum Keops 2006 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
49 کنسرت بودروم Bodrum 2006 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
48 کنسرت بودروم Bodrum 2006 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
47 کنسرت بودروم Bodrum 2006 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
46 کنسرت بودروم Bodrum 2006 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
45 کنسرت استانبول Istanbul 2006 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
44 کنسرت سیواس گولووا Sivas Gölova 2005 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
43 کنسرت روملی حیصاری Rumeli Hisari 2005 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
42 کنسرت شانی اورفا Şanlıurfa 2005 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
41 کنسرت هانوور Hannover 2005 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
40 کنسرت باکو Bakü 2004 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
39 کنسرت باکو Baku 2004 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
38 کنسرت نوروز دیاربکر Diyarbakır Newroz 2004 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
37 کنسرت کنسرت concert 2003 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
36 کنسرت کنسرت concert 2003 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
35 کنسرت باتمن Batman 2003 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
34 کنسرت ترانه های صدساله Yüzyılın Türküleri 2003 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
33 کنسرت میدان تقسیم Taksim Meydanı 2002 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
32 کنسرت ترانه های صدساله Yüzyılın Türküleri 2002 40% تخفیف (10) عدد