شرکت بویوت فیلم یک شرکت با موضوع فعالیت فیلمسازی و فعالیت های هنری می باشد که توسط مورات توکات و ماهسون کرمزیگول به ثبت رسیده است. بعد از انحلال شرکت پرستیژ موزیک، ماهسون کرمزیگول این تنها شرکتی بود که وی به صورت قانونی در آن سهم دارد. پس از فاصله ی ماهسون کرمزیگول از دنیای موسیقی، این شرکت با ساخت فیلم های سینمایی و سریال های تلویزیونی به کار خود رونق داد. مدیر این شرکت مرات توکات مدیر اسبق برنامه های ماهسون کرمزیگول می باشد.