یکشنبه 1399/09/16    |    ساعت 09:20:18    |   
گزارشی از علت تعویق انتشار آلبوم جدید
وقتیکه پاندمی (همه گیری) تمام شد کار رو تموم میکنیم.
بخاطر این بیماری همه گیر ( پاندمی) مجبور شدم که همه چیز رو (پروژه ها رو) به تعویق بیندازم.
دخترم لاوین خیلی (در خانه) حوصله اش سر رفته و ممنوعیت ها از ساعت 16:00 برای اون شروع میشه و قبل از ساعت 16:00 (ممنوعیت تردد) به منزل بر میگردیم. بخصوص بچه ها، خیلی سختشون هست. ما آلبوم را آماده می کنیم اما هنوز کار رو تموم نکردیم و وقتیکه پاندمی (همه گیری) تمام شد کار رو تموم میکنیم. هنوز تاریخی برای زمان انتشار آلبومم مشخص نیست و در زمانیکه همه گیری تموم بشه آلبوم خودمو منتشر میکنم.