یکشنبه 21 آذر 1400
ما کسی نیستیم که یکروزه ترانه بسازیم
بعد از فیلمسازی، استودیوی موسیقی بسیار راحت بود.

ما به این آلبوم که بعد 16 سال میاد، اهمیت زیادی میدیم. ما کسی نیستیم که یکروزه ترانه بسازیم. ما در مورد اون فکر می کنیم ، تلاش می کنیم.
ما به آثاری که برای آلبوم جدید ارائه شده گوش می کنیم. ترانه های زیادی وجود دارد، ما بین آثار زیبا موندیم. ما به این آلبوم که بعد 16 سال میاد، اهمیت زیادی میدیم. ما کسی نیستیم که یکروزه ترانه بسازیم. ما در مورد اون فکر می کنیم ، تلاش می کنیم. میتونم این را بگم که بعد از مجموعه فیلم، استودیوی موسیقی بسیار راحت بود.