یکشنبه 21 آذر 1400
کاش این برنامه های موسیقی را استفاده نمی کردیم
نظر ماهسون در مورد استفاده از صداهای دیجیتال در ساخت آلبوم

بعضی وقتها ، تو دلم میگم کاش این برنامه های موسیقی را استفاده نمی کردیم. هر کاری که کرد ، یلدیرای کرد. منو قاطی این کارها کرد.
به نظر میرسد ماهسون کرمزیگول پس از 16 سال به موسیقی علاقه ای به استفاده از صداهای دیجیتال در ساخت آلبوم ندارد اما به پیشنهاد یلدیران گورگن از صداهای دیجیتال برای ساخت ترانه هایش در آلبوم جدید بهره برده است.
ماهسون کرمزیگول در این باره گفت: وقتها ، تو دلم میگم کاش این برنامه های موسیقی را استفاده نمی کردیم. هر کاری که کرد ، یلدیرای کرد. منو قاطی این کارها کرد.