یکشنبه 21 آذر 1400
موسیقی هنر سخن گفتن با دلهاست
موسیقی هنر سخن گفتن با دلهاست. مهمتربن اصل این شغل صمیمیت است.

با آلبومی که بعد سالها به شما تقدیم خواهم کرد برای انجام تک به تک پروژه های ناتمام که در دلم مانده، و انجامش به تاخیر افتاده تلاش خواهم کرد.
موسیقی هنر سخن گفتن با دلهاست. مهمتربن اصل این شغل صمیمیت است. مدت زیادی از سفر موسقیاییم فاصله گرفتم و حالا وقتی به گذشته فکر میکنم متوجه میشوم که پروژه های زیادی هست که برای موسیقی می خواهم انجام دهم و متاسفانه،نتوانستم به هیچ کدام جامه عمل بپوشانم. با آلبومی که بعد سالها به شما تقدیم خواهم کرد برای انجام تک به تک پروژه های ناتمام که در دلم مانده، و انجامش به تاخیر افتاده تلاش خواهم کرد. بی صبرانه و پر هیجان منتظر رویارویی و دیدار با شما هستم.