یکشنبه 21 آذر 1400
تست کرونا ماهسون و دخترش در فرودگاه قبل از سفر به آمریکا، مثبت اعلام شد.
به گزارش دفتر ماهسون کرمزیگول در ایران، متاسفانه لحظاتی پیش تست کرونا ماهسون کرمزیگول عزیز و دخترش لاوین مثبت شد.
ماهسون کرمزیگول عزیز که لحظاتی پیش در حال آماده شدن برای سفر به آمریکا به همراه همسرش اجه برای ثبت نام دخترش لاوین در مدرسه بود. در تست قبل از سفر، تست ماهسون کرمزیگول و دخترش لاوین مثبت شد. این هنرمند مشهور پس از 14 روز قرنطینه با دخترش می تواند به آمریکا برود.
حال عمومی ماهسون کرمزیگول خوب است. ماهسون کرمزیگول در اینباره گفت: واکسینه شدن بسیار مهم است. با دو دوز واکس بیونتیک_فایزر واکسینه شده بودم. اما متاسفانه من و دختر 5ساله ام، هم کرونا گرفتیم. اگر واکسینه نشده بودم باور کنید که اثرات بیماری، در من بسیار شدید میشد. اما در سایه ی ان دو دوز واکسن بدون علایم، مراحل ببماری را میگذرانم. حال دخترم لاوین هم خوب است.ما حتی متوجه بیماریش نشده بودیم. نتایج تست کرونای ما منفی بود.از تمام دوستان و اشنایانی که جویای حالمان بودند، از طرف خودم و خانواده ام تشکر می کنم. درود به تمام دوستانم. نکته:هشت ماه قبل به طور رایگان در امریکا واکسینه شده بودم.