یکشنبه 21 آذر 1400
ترانه ای که برای دخترم لاوین سروده ام
پدر و دختر در استودیو بودند. لاوین به همراه دوستانش به پدرش کمک کرد.

ماهسون کرمزیگول ترانه ای از آلبوم جدید را برای دخترش لاوین خوانده است.
ماهسون کرمزیگول که شب گذشته همراه دخترش و چند کودک دیگر در استدیو حاضر شده بود اعلام کرد ترانه ای از آلبوم جدید را برای دخترش لاوین خوانده است. شب گذشته پدر و دختر در استودیو بودند و لاوین به همراه دوستانش به پدرش کمک کرد. ماهسون کرمزیگول گفت: این کودکان باشکوه با صدای خود در اثری که برای دخترم سروده ام مشارکت کردند.