یکشنبه 21 آذر 1400
شب 31 دسامبر مهمان خانه های شما هستم
شب سال نو 2022 همراه با ترانه ها و سورپرایز های جدید.

با رد کردن تمام پیشنهادها ، شب 31 دسامبر به همراه ترانه های جدیدم و سورپرایزهایم برای مهمانی خانه های شما می آیم.
با رد کردن تمام پیشنهادها ، شب 31 دسامبر به همراه ترانه های جدیدم و سورپرایزهایم برای مهمانی خانه های شما می آیم. از کارگردانی کنسرتمان که زودتر از شبکه های اجتماعی و پلتفرم های دیجیتال و در کانال Show TV پخش خواهد شد، دوست عزیزم کمال باش بوع و همه دوستان و همکاران این اکیپ تشکر میکنم.