جمعه 10 دی 1400
نحوه و زمان انتشار آلبوم بصورت دیجیتال
قرار گیری آلبوم بر روی پلت فرم های اینترنتی

آلبوم جدید بر روی پلت فرم های اینترنتی سرتاسر جهان، از هفته آینده به مرور قرار خواهد گرفت. 

آلبوم جدید از شنبه 11 دیماه 1400 بر روی پلت فرم های اینترنتی سرتاسر جهان، اراده می شود. این پلت فرم های اینترنتی فقط با امکان پرداخت اینترنتی توسط کارهای اعتباری خرید بین المللی، قابلیت گوش سپاری به آلبوم را در اختیار متقاضیان قرار می دهند و امکان دانلود از آنها وجود نخواهد داشت. از جمله مهمترین پلت فرم های طرف قرارداد با شرکت عبارتند از: Apple Music و Spotify و Fizy 

به دلیل تحریم کشور ایران، امکان استفاده از این پلت فرم های خارجی و پرداخت بین المللی برای ایرانیان وجود ندارد.