یکشنبه 21 آذر 1400
حضور در استدیوی بشیکتاش
ماهسون کرمزیگول روز گذشته در استدیویی در منطقه بشیکتاش استانبول حضور داشت.

ماهسون کرمزیگول روز گذشته در استدیویی در منطقه بشیکتاش استانبول حضور داشت. کارهای پایانی مربوط به آلبوم و سورپرایز جدید خود را آماده کرد.
ماهسون کرمزیگول روز گذشته در استدیویی در منطقه بشیکتاش استانبول حضور داشت. کارهای پایانی مربوط به آلبوم و سورپرایز جدید خود را آماده کرد.