یکشنبه 21 آذر 1400
امضای قرارداد برای حضور در شب سال نو
ماهسون کرمزیگول برای حضور در برنامه سال نو با شبکه Show TV قرارداد امضا کرد

ماهسون کرمزیگول برای برنامه ای که با شبکه Show TV قرارداد امضا کرده است در آن ترانه ها و قطعات قدیمی و جدید خود را از آلبوم جدید خود خواهد خواند. ماهسون کرمزیگول شب 10 دیماه 1400 در مقابل مخاطبان شبکه Show TV حاضر می شود.