جمعه 19 آذر 1400
در پنج قاره صدها کنسرت داشتم
دلم برای، جو صحنه، در حضور شما بودن، روی صحنه رفتن و با هم، هم صدایی کردن تنگ شده.

در گذشته در پنج قاره صدها کنسرت داشتم. دلم برای، جو صحنه، در حضور شما بودن، روی صحنه رفتن و با هم، هم صدایی کردن تنگ شده. به زودی این دلتنگی و حسرت تمام خواهد شد.
ماهسون کرمزیگول که اینروزها خود را برای انتشار آلبومش آماده میکند با بیان اینکه قبلا در 5 قاره کنسرت برگزار کرده است، اعلام کرد که دلش برای روی صحنه رفتن تنگ شده است.
وی گفت: دوستان عزیزمان اندکی مانده که با آلبوم جدید در حضور شما باشم. در گذشته در پنج قاره صدها کنسرت داشتم. دلم برای، جو صحنه، در حضور شما بودن، روی صحنه رفتن و با هم، هم صدایی کردن تنگ شده. به زودی این دلتنگی و حسرت تمام خواهد شد. و در این بین از کسانی که پست های به اشتراک گذاشته شده مرا در پیج خود به اشتراک می گذارند هم تشکر میکنم.