دوشنبه 01 آذر 1400
اتمام ساخت آلبوم جدید
اطلاعیه شماره 3

اطلاعیه شماره 3

ما در پایان آلبوم هستیم. ما به پایان 1 سال کار رسیدیم. از همه دست اندرکاران تشکر می کنم.