چهارشنبه 03 آذر 1400
ارسال آلبوم اورجینال با امضای ماهسون
برنده خوش شانس آلبوم اورجینال با امضای ماهسون باشید

به 4 نفر برنده خوش شانس در ایران که آلبوم را از طریق سایت خریداری کنند، آلبوم با امضای ماهسون ارسال خواهد شد.
به 4 برنده خوش شانس، آلبوم با امضای ماهسون کرمزیگول ارسال خواهد شد. اولین نفری که آلبوم را از طریق سامانه پیش فروش سایت آلبوم اورجینال را خریداری کند، بجای آلبوم معمولی، آلبوم با امضای آقای ماهسون برای وی ارسال خواهد شد. همچنین به قید قرعه به 3 نفر دیگر از بین کل خریداران آلبوم، آلبوم با امضای آقای ماهسون ارسال خواهد شد.