پنج شنبه 04 آذر 1400
تصاویر آلبوم های قدیمی را ارسال نمایید
هستند کسانی که هنوز هم آلبومهای قدیمی من را نگه داشته باشند؟

از همه کسانی که آن آلبوم ها را نگه داشتند، خواهش میکنم که عکس آن آلبوم‌ها را بگیرید و برای من بفرستند.
ماهسون کرمزیگول روز گذشته از علاقه مندان خود خواست تا هر کس که آلبوم های سال های گذشته را بصورت اورجینال دارد از آن عکس بگیرد و بفرستد.
وی در این خصوص گفت: هستند کسانی که هنوز هم آلبومهای قدیمی من را نگه داشته باشند؟ از همه کسانی که آنآلبوم‌ها را نگه داشتند، خواهش میکنم که عکس آن آلبوم‌ها را بگیرید و برای من بفرستند.
پس از این اطلاعیه تعداد کثیری از مردم از آلبوم هایی که یادگاری نزد خود نگه داشته اند تصاویر تهیه کردند و ارسال کردند.