یکشنبه 08 آذر 1400
چگونگی عرضه آلبوم اورجینال در بازار
جزئیات پخش برنامه شب سال نو و توضیحات در مورد نحوه عرضه آلبوم جدید

آلبوم جدید در فروشگاه‌های موسیقی و پلتفرم ها و سایت‌های دیجیتال خواهد بود.
تاریخ اول ژانویه سال 2022 و ساعت 00:01 خوش اومدی اولین آلبومی که در سال جدید منتشر خواهد شد. در فروشگاه‌های موسیقی و پلتفرم ها و سایت‌های دیجیتال خواهد بود.

خوش آمدی | Hoş Geldin