پنج شنبه 11 آذر 1400
کاور آلبوم جدید را انتخاب کنید
انتخاب کاور آلبوم جدید خوش آمدی 2022 بعهده علاقه مندان گذاشته شد.

شما علاقه مندان می توانید از بین 3 عکس موجود، تصویر منتخب خود را برای کاور آلبوم جدید 2022 انتخاب نمایند.
طبق پیشنهاد ماهسون کرمزیگول، انتخاب کاور آلبوم جدید در سال 2022 بعهده علاقه مندان گذاشته شد. طی این اطلاعیه، شما علاقه مندان می توانید از بین عکس های زیر، یک عکس را بعنوان منتخب خود انخاب نمایید و شماره تصویر مورد نظر خود را با ارسال کامنت در زیر پست شبکه اجتماعی ماهسون کرمزیگول در اینستاگرام اعلام نمایید:

(تصویر شماره 1)

(تصویر شماره 2)

(تصویر شماره 3)