جمعه 19 آذر 1400
افتتاح مرکز تماس جهت پاسخگویی
مرکز تماس مجموعه شامل (تلفن گویا و تلفن سانترال) افتتاح شد.

بزودی امکان پاسخ گویی تلفنی به نیازهای مخاطبان فراهم خواهد شد.
ظهر امروز با حضور مدیریت مجموعه، مرکز تماس مجموعه شامل (تلفن گویا و تلفن سانترال) جهت پاسخگویی تلفنی به نیاز مخاطبان افتتاح شد. به مدت کمی بعد پاسخگوی درخوسات های تلفنی شما عزیزان خواهیم بود.

شماره تماس: 02128426184