یکشنبه 21 آذر 1400
پیام تشکر ماهسون از امدادرسانی ایران
ماهسون به زبان فارسی تشکر کرد و با انتشار عکس هواپیمای ایرانی نوشت: ممنون ایران

پیام تشکر ماهسون کرمزیگول از امدادرسانی ایران در آتش سوزی جنگل های ترکیه و واکنش گسترده رسانه های ایرانی
ماهسون کرمزیگول، در واکنش به امدادرسانی نیروهای مسلح و وزارت دفاع ایران برای اطفای حریق جنگل های جنوب ترکیه به زبان فارسی تشکر کرد و با انتشار عکس هواپیمای ایرانی نوشت: «ممنون ایران»
ر پی پیام تشکر آمیز ماهسون کرمزیگول به زبان فارسی از ایران، این اقدام در رسانه های خبری داخلی ایرانی تا کنون بازتاب گسترده ای داشته است.