ورود به سایت
نام کاربری (شماره موبایل):
ورود | عضویت
این مجموعه در نظر دارد از بین خوانندگان ایرانی که ترانه های ترکی را بازخوانی و اجرا می کنند جهت شرکت در برنامه اوسس ایران (O Ses Iran) و انتخاب برتین صدا توسط هیئت داوران دعوت بعمل آورد تا از طریق ثبت نام فرم زیر در این مسابقه شرکت نمایند.
- شرایط ثبت نام :

* فقط آقایان امکان شرکت در این برنامه را دارند.
* داشتن نمونه کار الزامی می باشد.

- مرحله اول (مقدماتی) :

* ابتدا لازم است جهت ثبت نام از طریق فرم زیر اقدام نمایید.
* هزینه ثبت نام اولیه 3500000 ریال می باشد.
* مرحله اول بصورت غیر حضوری و گزینش طبق بررسی ویدئوی ارسالی توسط هئیت داوران انجام می شود.

- مرحله دوم (انتخابی) :

* از افراد راه یافته مرحله اول جهت ثبت نام در مرحله دوم دعوت بعمل می آید.
* هزینه ثبت نام مرحله دوم 6500000 ریال می باشد.
* مرحله دوم بصورت حضوری توسط هئیت داوران گزینش انجام خواهد شد.

- مرحله سوم (آراء مردمی) :

* افراد راه یافته به مرحله سوم با رای مردم انتخاب خواهند شد.
* هزینه شرکت در مرحله دوم 3500000 ریال می باشد.
* انتخاب مردمی توسط ارسال پیامک خواهد بود.

- مرحله چهارم (فینال) :

* سه نفر برتر به مرحله فینال راه خواهند یافت.
* فرد برگزیده شخصا توسط آقای ماهسون کرمزیگول انتخاب و معرفی خواهد شد.

- جایزه فرد برگزیده :

* توسط دستندرکاران موسیقی ترکیه و آقای ماهسون، از فرد برگزیده برای ساخت ترانه و حضور در صحنه حمایت لازم انجام خواهد شد.

دفتر (ایران): تهران، کارون شمالی، خیابان جیحون، خیابان طوس، طبقه دوم، واحد 5
واتساپ: 9361357002 (98+)
دفتر (ترکیه) : استانبول، بشیکتاش
تماس: (90+)
واتساپ: (90+)