ورود به سایت
نام کاربری (شماره موبایل):
ورود | عضویت
Zeynep Akin

ویژه برنامه زینپ آکین

(سال انتشار : 1993)
شبکه : SHOW TV
  • موجودی: (اتمام موجودی! )
Zeynep Akin 1993

7500000 ریال - 4500000 ریال

97 بازدید
  |     |     |     |  
شماره ویژه نامه : 04
نام ویژه برنامه(فارسی): ویژه برنامه زینپ آکین
نام ویژه برنامه(ترکی): Zeynep Akin
سال اجرا: 1993
شبکه: SHOW TV
مناسبت:
مهمانان برنامه: ماهسون کرمزیگول، زینپ آکین
ترانه های اجرا شده: Mihriban, Dun Gece Ruyamda, Hele Zalim, Adini San Koy, Oleyim, Alem Buysa Kral Benim
حجم: 129 مگابایت
زمان: 00:24:52
این ویژه برنامه در سال 1993 با حضور ماهسون کرمزیگول به اجرا در آمد و در ادامه خانم "زینپ آکین" بعنوان مهمان در برنامه حضور یافت. در این برنامه ترانه های "Hele Zalim" و "Adini Sen Koy" و "Mihriban" اجرا شد.
01 - درخواستی

02 - تولید ویژه

03 - شب سال نو

04 - زینپ آکین

05 - سه شنبه بازار

06 - سه شنبه بازار

07 - تولید بین المللی

08 - تولید بین المللی

09 - تولید بین المللی

10 - پادشاه عالم جیمبو

11 - ای ظالم

12 - خوش آمدی صفا آوردی

13 - چرخ فلک

14 - از 12 ام شروع خواهم کرد

15 - ماه کامل

16 - بی نام

17 - کوکتل(مهمانی عصر)

18 - قایق برادر احمد

19 - سرگرمی های شب سال نو

20 - شوی بولنت ارسوی

21 - سال نو

22 - یک شبی دیگر

23 - شوی فوق العاده

24 - سرگرمی های عید

25 - کنسرت سال

26 - صفا آوردید قسمت اول

27 - صفا آوردید قسمت دوم

28 - صفا آوردید قسمت سوم

29 - صفا آوردید قسمت چهارم

30 - یکشنبه شاهانه

31 - اهدای جوائز شبکه کرال

32 - سرگرمی ویژه عید

33 - پارتی سال نو قسمت اول

34 - پارتی سال نو قسمت دوم

35 - شب عید قسمت اول

36 - شب عید قسمت دوم

37 - شب عید

38 - یکشنبه شاهانه

39 - اهدای جوائز و نامزدها

40 - اسرا جیهان

41 - شوی اوزجان دنیز

42 - بیاض شو

43 - اهدای جوائز شبکه کرال

44 - شب سال نو قسمت اول

45 - شب سال نو قسمت دوم

46 - خط آتش

47 - عزتی

48 - جشن هزاره مسیح

49 - شوی مسلم و یونس

50 - شب شمارش آرای لاتاری

51 - بیاض شو

52 - چرخ فلک شب سال نو

53 - شب شمارش آرای لاتاری

54 - شب شمارش آرای لاتاری

55 - یکشنبه شاهانه

56 - سال نو

57 - یکشنبه شاهانه

58 - بیاض شو

59 - شیرین و بد اخلاق

60 - اظهار نظر فوق العاده

61 - سال نو

62 - آکادمی ترکیه

63 - شمعدان

64 - چرخ فلک

65 - ترک استار

66 - اسرا جیهان

67 - هولیا افشار قسمت اول

68 - هولیا افشار قسمت دوم

69 - ستاره های صبح

70 - شاعر جدائی ها

71 - آیگون بیلر

72 - آتش آنادولو

73 - دفترچه یادداشت کاپیتان

74 - سفر زاحو عراق

75 - اهدای جوائز شبکه کرال

76 - اتاق شفاف

77 - سال نو

78 - ساواش آی

79 - موستی شو

80 - زنان متین

81 - عزت یلدیزهان

82 - بیاض شو

83 - مگاشو ابرو گوندش

84 - یک صحنه نمایش دنیا

85 - بیاض شو

86 - اکسترا

87 - اتاق شفاف

88 - بیاض شو

89 - چهره به چهره

90 - یاووز بینگول و حاجی یتمز

91 - بیاض شو

92 - اتاق شفاف

93 - بیاض شو

94 - بیاض شو

95 - ترانه ها را بخوان

%40 تخفیف
1 - ویژه برنامه درخواستی
1 - Ürgüp (1992)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
2 - ویژه برنامه تولید ویژه
2 - Özel Yapim (1992)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
3 - ویژه برنامه شب سال نو
3 - Yılbaşı (1993)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
4 - ویژه برنامه زینپ آکین
4 - Zeynep Akin (1993)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
5 - ویژه برنامه سه شنبه بازار
5 - Salı Pazarı (1993)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
6 - ویژه برنامه سه شنبه بازار
6 - Salı Pazarı (1993)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
7 - ویژه برنامه تولید بین المللی
7 - Yapim Ulusal (1993)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
8 - ویژه برنامه تولید بین المللی
8 - Yapim Ulusal (1993)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
9 - ویژه برنامه تولید بین المللی
9 - Yapim Ulusal (1994)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
10 - ویژه برنامه پادشاه عالم جیمبو
10 - Alem Buysa Kral Cimbom (1994)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
11 - ویژه برنامه ای ظالم
11 - Konuk Olduğu (1994)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
12 - ویژه برنامه خوش آمدی صفا آوردی
12 - Hoş Geldin Sefa Geldin (1994)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
13 - ویژه برنامه چرخ فلک
13 - Çarkıfelek (1994)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
14 - ویژه برنامه از 12 ام شروع خواهم کرد
14 - 12den vuracağım (1994)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
15 - ویژه برنامه ماه کامل
15 - Dolunay (1994)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
16 - ویژه برنامه بی نام
16 - name (1994)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
17 - ویژه برنامه کوکتل(مهمانی عصر)
17 - Kokteyl (1994)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
18 - ویژه برنامه قایق برادر احمد
18 - Ahmet Abinin Vapuru (1995)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
19 - ویژه برنامه سرگرمی های شب سال نو
19 - Yılbaşı Eğlence (1995)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
20 - ویژه برنامه شوی بولنت ارسوی
20 - Bülent Ersoy Show (1995)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
21 - ویژه برنامه سال نو
21 - Yılbaşı (1995)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
22 - ویژه برنامه یک شبی دیگر
22 - Bir Başka Gece (1995)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
23 - ویژه برنامه شوی فوق العاده
23 - Super Show (1996)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
24 - ویژه برنامه سرگرمی های عید
24 - Yılbaşı Eğlence (1996)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
25 - ویژه برنامه کنسرت سال
25 - Yılın Konseri (1996)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
26 - ویژه برنامه صفا آوردید قسمت اول
26 - Sefa Geldiniz 1 Kasim (1996)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
27 - ویژه برنامه صفا آوردید قسمت دوم
27 - Sefa Geldiniz 2 Kasim (1996)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
28 - ویژه برنامه صفا آوردید قسمت سوم
28 - Sefa Geldiniz 3 Kasim (1996)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
29 - ویژه برنامه صفا آوردید قسمت چهارم
29 - Sefa Geldiniz 4 Kasim (1996)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
30 - ویژه برنامه یکشنبه شاهانه
30 - Şahane Pazar (1996)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
31 - ویژه برنامه اهدای جوائز شبکه کرال
31 - Kral TV Video Müzik Ödülleri (1996)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
32 - ویژه برنامه سرگرمی ویژه عید
32 - Bayram Özel Eğlence (1997)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
33 - ویژه برنامه پارتی سال نو قسمت اول
33 - Yılbaşı Partisi 1 (1997)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
34 - ویژه برنامه پارتی سال نو قسمت دوم
34 - Yilbasi Partisi 2 (1997)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
35 - ویژه برنامه شب عید قسمت اول
35 - Bayram Eğlence 1 Bolum (1997)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
36 - ویژه برنامه شب عید قسمت دوم
36 - Bayram Eğlence 2 Bolum (1997)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
37 - ویژه برنامه شب عید
37 - Bayram Eglence (1998)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
38 - ویژه برنامه یکشنبه شاهانه
38 - Şahane Pazar (1998)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
39 - ویژه برنامه اهدای جوائز و نامزدها
39 - Ödüller ve Adaylar (1998)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
40 - ویژه برنامه اسرا جیهان
40 - Esra Ceyhan (1998)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
41 - ویژه برنامه شوی اوزجان دنیز
41 - Özcan Deniz Show (1998)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
42 - ویژه برنامه بیاض شو
42 - Beyaz Show (1998)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
43 - ویژه برنامه اهدای جوائز شبکه کرال
43 - Kral TV Video Müzik Ödülleri (1998)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
44 - ویژه برنامه شب سال نو قسمت اول
44 - Bayram Özel Eğlence 1 Bolum (1999)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
45 - ویژه برنامه شب سال نو قسمت دوم
45 - Bayram Özel Eğlence 2 (1999)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
46 - ویژه برنامه خط آتش
46 - Ateş Hattı (1999)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
47 - ویژه برنامه عزتی
47 - İzzet-i (1999)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
48 - ویژه برنامه جشن هزاره مسیح
48 - Millennium Yılbaşı Eğlence (2000)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
49 - ویژه برنامه شوی مسلم و یونس
49 - Müslüm ve Younes Show (2000)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
50 - ویژه برنامه شب شمارش آرای لاتاری
50 - Sayısal Gece (2000)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
51 - ویژه برنامه بیاض شو
51 - Beyaz Show (2000)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
52 - ویژه برنامه چرخ فلک شب سال نو
52 - Yılbaşı Çarkıfelek (2001)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
53 - ویژه برنامه شب شمارش آرای لاتاری
53 - Sayısal Gece (2001)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
54 - ویژه برنامه شب شمارش آرای لاتاری
54 - Sayısal Gece (2002)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
55 - ویژه برنامه یکشنبه شاهانه
55 - Şahane Pazar (2002)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
56 - ویژه برنامه سال نو
56 - Yılbaşı (2003)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
57 - ویژه برنامه یکشنبه شاهانه
57 - Şahane Pazar (2003)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
58 - ویژه برنامه بیاض شو
58 - Beyaz Show (2003)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
59 - ویژه برنامه شیرین و بد اخلاق
59 - Tatli ve Huysuz Show (2003)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
60 - ویژه برنامه اظهار نظر فوق العاده
60 - Müthiş Bir Yorum (2003)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
61 - ویژه برنامه سال نو
61 - Yılbaşı (2004)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
62 - ویژه برنامه آکادمی ترکیه
62 - Akademi Turkiye (2004)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
63 - ویژه برنامه شمعدان
63 - Şamdan (2004)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
64 - ویژه برنامه چرخ فلک
64 - Çarkıfelek (2004)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
65 - ویژه برنامه ترک استار
65 - Turksatar (2004)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
66 - ویژه برنامه اسرا جیهان
66 - Esra Ceyhanla (2004)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
67 - ویژه برنامه هولیا افشار قسمت اول
67 - Hulya Avşar Show 1 Bolum (2004)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
68 - ویژه برنامه هولیا افشار قسمت دوم
68 - Hulya Avşar Show 2 Bolum (2004)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
69 - ویژه برنامه ستاره های صبح
69 - Sabah Yıldızları (2004)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
70 - ویژه برنامه شاعر جدائی ها
70 - Ayrılıkların Şairi (2004)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
71 - ویژه برنامه آیگون بیلر
71 - Aygün Beyler (2004)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
72 - ویژه برنامه آتش آنادولو
72 - Anadolu Ateşi (2004)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
73 - ویژه برنامه دفترچه یادداشت کاپیتان
73 - Kaptanın Seyir Defteri (2005)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
74 - ویژه برنامه سفر زاحو عراق
74 - Zaxo Irakta (2005)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
75 - ویژه برنامه اهدای جوائز شبکه کرال
75 - Kral TV Müzik Ödülleri (2005)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
76 - ویژه برنامه اتاق شفاف
76 - Şeffaf Oda (2005)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
77 - ویژه برنامه سال نو
77 - Yılbaşı (2006)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
78 - ویژه برنامه ساواش آی
78 - Savaş Ay (2006)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
79 - ویژه برنامه موستی شو
79 - Musti Show (2006)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
80 - ویژه برنامه زنان متین
80 - Kadınlar Matinesi (2006)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
81 - ویژه برنامه عزت یلدیزهان
81 - İzzet Yıldızhan Show (2006)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
82 - ویژه برنامه بیاض شو
82 - Beyaz Show (2006)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
83 - ویژه برنامه مگاشو ابرو گوندش
83 - Ebru Gündeş Mega Show (2006)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
84 - ویژه برنامه یک صحنه نمایش دنیا
84 - Dünya Bir Oyun Sahnesi (2007)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
85 - ویژه برنامه بیاض شو
85 - Beyaz Show (2007)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
86 - ویژه برنامه اکسترا
86 - Extra (2007)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
87 - ویژه برنامه اتاق شفاف
87 - Şeffaf Oda (2007)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
88 - ویژه برنامه بیاض شو
88 - Beyaz Show (2007)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
89 - ویژه برنامه چهره به چهره
89 - Yüz Yüze (2009)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
90 - ویژه برنامه یاووز بینگول و حاجی یتمز
90 - Yavuz Bingöl ve Hacıyatmaz (2009)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
91 - ویژه برنامه بیاض شو
91 - Beyaz Show (2009)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
92 - ویژه برنامه اتاق شفاف
92 - Şeffaf Oda (2009)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
93 - ویژه برنامه بیاض شو
93 - Beyaz Show (2015)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
94 - ویژه برنامه بیاض شو
94 - Beyaz Show (2017)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
%40 تخفیف
95 - ویژه برنامه ترانه ها را بخوان
95 - Şarkılar Bizi Söyler (2022)
موجود در انبار: 10 عدد
7500000 ریال - 4500000 ریال
لیست تمام ویژه برنامه های ماهسون کرمزیگول
شماره نام ویژه برنامه (فارسی) نام ویژه برنامه (ترکی) شبکه سال انتشار تخفیف موجودی قیمت (ریال) توضیحات تعداد انتخاب
95 ترانه ها را بخوان Şarkılar Bizi Söyler D 2022 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
94 بیاض شو Beyaz Show D 2017 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
93 بیاض شو Beyaz Show D 2015 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
92 اتاق شفاف Şeffaf Oda D 2009 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
91 بیاض شو Beyaz Show D 2009 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
90 یاووز بینگول و حاجی یتمز Yavuz Bingöl ve Hacıyatmaz D 2009 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
89 چهره به چهره Yüz Yüze KANAL 1 2009 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
88 بیاض شو Beyaz Show D 2007 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
87 اتاق شفاف Şeffaf Oda D 2007 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
86 اکسترا Extra MTV 2007 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
85 بیاض شو Beyaz Show D 2007 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
84 یک صحنه نمایش دنیا Dünya Bir Oyun Sahnesi ATV 2007 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
83 مگاشو ابرو گوندش Ebru Gündeş Mega Show TGRT 2006 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
82 بیاض شو Beyaz Show D 2006 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
81 عزت یلدیزهان İzzet Yıldızhan Show STAR TV 2006 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
80 زنان متین Kadınlar Matinesi Kanal 1 2006 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
79 موستی شو Musti Show EURO STAR 2006 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
78 ساواش آی Savaş Ay STAR TV 2006 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
77 سال نو Yılbaşı D 2006 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
76 اتاق شفاف Şeffaf Oda D 2005 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
75 اهدای جوائز شبکه کرال Kral TV Müzik Ödülleri Kral TV 2005 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
74 سفر زاحو عراق Zaxo Irakta 2005 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
73 دفترچه یادداشت کاپیتان Kaptanın Seyir Defteri ATV 2005 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
72 آتش آنادولو Anadolu Ateşi ATV 2004 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
71 آیگون بیلر Aygün Beyler 2004 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
70 شاعر جدائی ها Ayrılıkların Şairi FLASH TV 2004 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
69 ستاره های صبح Sabah Yıldızları STAR TV 2004 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
68 هولیا افشار قسمت دوم Hulya Avşar Show 2 Bolum D 2004 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
67 هولیا افشار قسمت اول Hulya Avşar Show 1 Bolum D 2004 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
66 اسرا جیهان Esra Ceyhanla ATV 2004 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
65 ترک استار Turksatar D 2004 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
64 چرخ فلک Çarkıfelek TGRT 2004 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
63 شمعدان Şamdan MTV 2004 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
62 آکادمی ترکیه Akademi Turkiye ATV 2004 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
61 سال نو Yılbaşı ATV 2004 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
60 اظهار نظر فوق العاده Müthiş Bir Yorum 2003 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
59 شیرین و بد اخلاق Tatli ve Huysuz Show STAR TV 2003 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -
58 بیاض شو Beyaz Show D 2003 40% تخفیف (10) عدد 4500000 (ریال) -